Bewonersraad deltaWonen
Bewonersraad deltaWonen
Bewonersraad deltaWonen
Bewonersraad deltaWonen
Bewonersraad deltaWonen
Bewonersraad deltaWonen

Bewonersraad deltaWonen
Bewonersraad deltaWonen
Bewonersraad deltaWonen
Bewonersraad deltaWonen


Bewonersraad deltaWonen
Bewonersraad deltaWonen

Bewonersraad deltaWonen
Bewonersraad deltaWonen

Welkom

Stichting Savo/Wnv

Woonstichting Eenvoud

Woondiensten Kampen

Zwolle

Kampen

Kampen

Even voorstellen

De Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen is de wettelijke vertegenwoordiger van alle huurders van deltaWonen. Dit omvat het gehele werkgebied van deltaWonen, te weten de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Op basis van de Wet op het overleg huurders verhuurder hebben de St. deltaWonen en de St. Centrale Bewonersraad deltaWonen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Op dit moment heeft de bewonersraad 4 leden. Leden kunnen maximaal 1x na een (her) verkiezing een periode van 4 jaar zitting hebben. Daarna mogen ze niet meer herkozen worden. De Bewonersraad mag 3 commissarissen voordragen voor de Raad van Commissarissen, de zogenaamde huurderscommissarissen.

Leden van de Bewonersraad zijn verplicht huurder van deltaWonen.

Historie

Deltawonen is in 2002 ontstaan door het samenvoegen van de woningcorporaties:
Deze drie corporaties hadden elk hun eigen huurdersvertegenwoordiging. Na het samenvoegen van de drie corporaties tot de Stichting deltaWonen zijn ook de drie huurdersorganisaties samengevoegd. Op 30 oktober 2002 zijn deze huurdersorganisaties opgegaan in de Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen.

11 mei: Informatiebijeenkomst

  

Bestuursleden / Secretaris

De Bewonersraad is nl met spoed op zoek naar nieuwe leden en in het bijzonder

naar een secretaris (M/V).

Als secretaris maakt u deel uit van het Dagelijks Bestuur en bent u verantwoordelijk voor de administratieve gang van zaken binnen de Stichting. Verslaglegging van bestuursvergaderingen is hiervan uitgezonderd.


Meer weten of aanmelden?


Lees hier de uitgebreide profielschets.


Belangstelling? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar: secretariaat@bewonersraaddeltawonen.nl.


Jaarverslag 2015


Het jaarverslag 2015 van de Bewonersraad is uit! U kunt hier het jaarverslag lezen.